Ocena mięśnia sercowego w rezonansie magnetycznym

Obrazowanie serca za pomocą rezonansu magnetycznego jest nową metodą zyskującą coraz szersze zastosowanie. Dzięki znacznej poprawie jakości obrazu, badanie to stało się cennym uzupełnieniem diagnostyki kardiologicznej.Obecnie w praktyce klinicznej badanie rezonansu magnetycznego najczęściej wykonuje się, gdy echokardiografia nie pozawala na precyzyjną, pełną ocenę zmian w sercu.

  
Sprawdź jak przygotować się do badań kardiologicznych