Regulamin organizacyjny iMed24 S.A. dotyczący działalności centrum medycznego iMed24